uprawyPorady 

Jakie są rośliny uprawne i jak je dzielimy?

Uprawa roślin jest jedną z najważniejszych kategorii współczesnego rolnictwa. Trudno wyobrazić sobie przecież prowadzenie własnego gospodarstwa nastawionego na sprzedaż, bez własnej uprawy. Chęć prowadzenia takiej działalności może być spowodowana różnymi czynnikami, choć nie da się ukryć, że to właśnie skuteczna uprawa roślin jest jedną z najbardziej opłacalnych w rolnictwie dziedzin. Aby jednak było tak w rzeczywistości, konieczne jest odpowiednie zaplanowanie upraw, rozpoczynające się już w momencie wyboru roślin. Jakie są rośliny uprawne i co należy wiedzieć na ich temat?

Co to są rośliny uprawne?

Rośliny otaczają nas praktycznie na każdym kroku. Ich obecność jest niezwykle ważna dla zachowania całego ekosystemu w odpowiednim stanie. Ma to kluczowe znaczenie również ze względu na samopoczucie – dużo lepiej jest przecież przebywać w otoczeniu bogatym w zieleń. Istnieją również pewne kategorie roślinności, które uprawia się w nieco innych celach. Są to rośliny typowo uprawne – ich pielęgnacja oraz wzrost nastawione są na późniejsze zbiory, co stanowi jedną z głównych gałęzi działalności rolników. Warto jednak pamiętać, że aby taka uprawa przyniosła oczekiwane rezultaty, konieczne jest wykorzystanie odpowiednich roślin.

Co to są rośliny uprawne? Są to specjalne rośliny użytkowe, które są wykorzystywane przez człowieka, ale jednocześnie nie pochodzą one ze stanowisk naturalnych. Są więc uprawiane w stworzonych przez rolników uprawach. Co ważne, ich wzrost nie jest samoczynny i nie bazuje jedynie na warunkach naturalnych panujących w danym miejscu. Podstawową zaletą roślin uprawnych jest to, że można mieć wpływ na ich rozwój w zasadzie na każdym etapie. Odpowiednia pielęgnacja roślin, a także dobranie właściwych nasion na etapie siewu to prosta droga do otrzymania zadowalających rezultatów w momencie zbioru.

Jak dzielimy rośliny uprawne?

Jak w przypadku innych rodzajów roślin, również w zakresie tych przeznaczonych do samodzielnej uprawy można podzielić ogólny zbiór na kilka podkategorii ze względu na gatunek. Taki podział jest bardzo ważny, głównie biorąc pod uwagę aspekt praktyczny – nie w każdym gospodarstwie uprawa danego rodzaju rośliny uprawnej będzie opłacalna. Dlatego właśnie warto orientować się w zakresie najpopularniejszych odmian roślin uprawnych. Dzięki takiej wiedzy możliwe jest jeszcze skuteczniejsze zaplanowanie wszystkich działań związanych z ich uprawą, co bezpośrednio przekłada się na osiągane rezultaty.

Wiedząc, jakie są rośliny uprawne i znając ich specyfikę, można już na etapie planowania uprawy z dużą dozą dokładności stwierdzić, jakie działania będą niezbędne do otrzymania obfitych plonów. Każda roślina uprawna jest przecież nieco inna, dlatego nie da się zastosować takiej samej pielęgnacji we wszystkich ich odmianach. Rośliny uprawne dzielą się na kilka najważniejszych kategorii, o których wiedzieć powinien każdy rolnik.

Odmiany roślin uprawnych

Jeśli chodzi o odmiany roślin uprawnych, można wyróżnić dość wyraźny podział, odpowiadający przede wszystkim potrzebom rynkowym w danym regionie. Zrozumienie takiego schematu jest kluczowe w odniesieniu do odpowiedzialnego planowania upraw. Chcąc sprzedać gotowe plony z zyskiem, należy przecież wiedzieć, które odmiany mają największe szanse na zdominowanie rynku. Jedną z wielu odmian roślin uprawnych są rośliny alimentacyjne. Cechy budowy roślin uprawnych tego typu mogą różnić się w zależności od poszczególnego typu. Do roślin alimentacyjnych zalicza się rośliny zbożowe, okopowe i strączkowe, a także oleiste oraz owoce i warzywa. Stanowią one źródło pokarmu, dlatego ich rynek zbytu jest bardzo korzystny dla rolnika.

Kolejną kategorią są rośliny przemysłowe – co do zasady mają być one wykorzystywane do dalszego przetwórstwa. Do takich odmian roślin uprawnych zalicza się aloes czy miętę, wykorzystywane w celach leczniczych. Oprócz tego wyróżnia się także rośliny przyprawowe. Trzecią odmianą roślin uprawnych jest grupa roślin pastewnych, które po zbiorach przeznacza się na paszę. W tej grupie najczęściej uprawia się kukurydzę, pszenicę, a także inne zboża.

Powiązane artykuły