szkoleniaPorady 

Szkolenia PPOŻ – dlaczego są tak ważne i jak często powinny być przeprowadzane?

Przyjmując do pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednie szkolenia. Mają one na celu uczulić pracownika na różnego typu zagrożenia i zasady postępowania, jak również specyfikację danej pracy. Z tego powodu pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie BHP i POPOŻ.

Szkolenia przeciwpożarowe są równie ważne, jak szkolenia BHP i obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie takiego instruktażu. Forma szkolenia może być dowolna i odbywać się w wybranej przez pracodawcę lokalizacji. Do przeprowadzenia kursu wystarczy osoba mająca odpowiednie kwalifikacje. Jednak część pracodawców woli wynajmować firmy specjalizujące się w tego typu instruktażach wśród ofert ze swojego miasta np. szkolenie POPOŻ w Bydgoszczy, które zadbają o wszystko.

Czy szkolenia POPOŻ są obowiązkowe?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi w terminie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy szkolenie POPOŻ. Bydgoszcz, jak i inne większe miasta posiadają bogatą ofertę firm specjalizujących się w tego typu kursach. Z tego powodu pracodawca często decyduje się na zatrudnienie firmy zewnętrznej do przeprowadzenia instruktażu. W ten sposób właściciel jest odciążony z ustalania formy kursu czy też wynajmowania odpowiedniej sali. Szkolenie POPOŻ jest niezwykle ważne w celu utrzymania bezpieczeństwa zarówno osób pracujących, jak i całego zakładu. Odpowiednie przygotowanie niweluje ryzyko powstawania zagrożeń i przygotowuje pracowników na różnego typu zdarzenia i sposoby postępowania. Z tego powodu każda nowo zatrudniona osoba musi zostać z nimi zaznajomiona. Jednak forma i zakres szkolenia nie jest uregulowany normami prawnymi.

Czym jest szkolenie POPOŻ?

Kurs POPOŻ ma na celu zaznajomienie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować w danym zakładzie pracy i sposobach radzenia sobie z nimi. Ponadto przygotowuje również na wystąpienie klęsk żywiołowych. Firmy zajmujące się takimi instruktażami, jak np. szkolenia POPOŻ w Bydgoszczy zapoznają pracowników z drogami ewakuacyjnymi w zakładzie pracy, sposobami postępowania w razie wystąpienia pożaru lub klęski żywiołowej. Metodami umożliwiającymi zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia, a także lokalizacją i obsługą sprzętów pożarniczych. Dodatkowo osoby pracujące na stanowiskach wymagających kontaktu z substancjami łatwopalnymi odbywają szkolenie specjalistyczne, które dostarcza wiedzy na temat metod eliminacji zagrożeń związanych ze stanowiskiem. Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych:

  • szkolenie wstępne — zapewnia pracownikowi podstawową wiedzę na temat zagrożeń i lokalizacji wyjść ewakuacyjnych,
  • szkolenie podstawowe  — szkolenie uzupełniające, które musi się odbyć w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia. Zapewnia wiedzę na temat konkretnych zagrożeń i sposobów postępowania,
  • szkolenie specjalistyczne — przeprowadzane dla pracowników mających styczność z substancjami łatwopalnymi.

Jak często należy przeprowadzać szkolenie przeciwpożarowe?

W ustawie nie jest określona ilość i częstotliwość przeprowadzania szkoleń POPOŻ. Każdy pracownik musi odbyć pierwsze szkolenie przygotowujące do pracy w konkretnym zakładzie pracy. Kolejne kursy dla pracowników nie są obowiązkowe. Jednak odpowiednie przygotowanie pracowników na niebezpieczne sytuacje może zapobiec sytuacjom zagrażającym życiu i zdrowiu. Odpowiednia wiedza może także pozwolić uniknąć wypadków i zdarzeń prowadzących do pożaru. Z tego powodu w interesie pracodawcy jest dbanie o przeszkolenie wszystkich pracowników, aby zminimalizować ryzyko i straty. 

 

Powiązane artykuły