uzależnieniePorady 

Jak wygrać z uzależnieniem

Uzależnienie należy do grupy chorób psychicznych i zaburzeń regulowania emocji. Schorzenie wpływa nie tylko na osobę, która jest nim dotknięta lecz na cały jej system rodzinny. Niejednokrotnie dochodzi do eskalacji uzależnień, które rozszerzają się na zaburzenia współuzależnienia między innymi partnerów i dzieci. Kolejne pokolenia zaś mogą zmagać się z syndromem DDA – Dorosłe Dziecko Alkoholika. Zapobiegać temu mogą szkolenia KRPA.

Uzależnienie – czym jest?

Uzależnienie jest sytuacją chorobą, na którą składa się niemożność odpędzenia od siebie myśli o np. sięgnięciu po alkohol. Zaobserwować może zaniedbywanie dawnych zainteresowań, środowiska rodzinnego, pracy zawodowej, troski o własne zdrowie i życie. Osoba pozbawiona sposobności do wejścia w stan upojenia doznaje nie tylko problemów psychicznych tj. lęk, rozdrażnienie, złość, agresja, które może przenosić na swoje osoby bliskie, ale również fizycznych np. drżenie mięśniowe, halucynacje w delirium tremens, organiczna degradacja mózgu. Uzależnienie bez zastosowania odpowiednich form leczenia medycznego oraz terapeutycznego prowadzić do śmierci.

Współuzależnienie – jak rozpoznać?

Współuzależnienie może dotykać osób, które znajdują się w bliskim otoczeniu osoby uzależnionej. Objawia się ukrywaniem występującego problemu, racjonalizowaniem go, usprawiedliwianiem osoby chorej, pomaganiem jej w codziennych obowiązkach lub braniem ich na siebie i obwinianiem siebie o taki stan rzeczy. Wielokrotnie wynika ono ze wstydu, obawy przed stygmatyzacją, poczucia bezsilności, strachu po doświadczeniu przemocy ze strony osoby bliskiej oraz emocjonalnego przeciążenia sytuacją, z którą borykają się osoby współuzależnione.

Szkolenia dla KRPA Warszawa

KRPA szkolenia to działania mające na celu uświadamianie i podnoszenie kompetencji członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie spotkań szkoleniowych szeroko omawiana jest natura problemu alkoholowego i rozpoznawanie oznak przemocy, która może mieć miejsce w danej rodzinie. Szkolenia KRPA dotykają również takich zagadnień jak prawidłowy sposób przeprowadzania rozmów z osobami uzależnionymi i stosującymi przemoc oraz uruchamianie procedur związanych z założeniem „Niebieskiej Karty”.

Szkolenia dla KRPA Warszawa prowadzone są podczas zajęć łączących formułę seminarium oraz warsztatów. Uczestnicy zdobywają w ich trakcie specjalistyczną wiedzę dotyczącą przeprowadzania interwencji kryzysowych i działań pomocowych w rodzinach doświadczających problemu uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy. Dzięki dysponowaniu profesjonalną wiedzą w tym zakresie systemy rodzinne, w których występuje problem, mogą szybciej zostać objęte kuratelą, wsparciem, rozmowami motywującymi do zmiany stanu rzeczy, ochroną życia i zdrowia osób po doświadczeniu przemocy.

Szkolenia KRPA mogą skutecznie przyspieszyć cały proces zabezpieczania ofiar oraz zmotywować sprawców do podjęcia leczenia poprzez terapię uzależnień. Działania te podjęte w odpowiednim czasie mają szansę zaowocować zniwelowaniem traum u pokrzywdzonych, złagodzeniem objawów stresu pourazowego, zapobiegnięciem wystąpieniu syndromu DDA lub uzależnienia w kolejnych pokoleniach. Osoby uzależnione zaś mogą zostać pokierowane do odpowiednich placówek, zajmujących się uzależnieniami i współwystępującymi chorobami psychicznymi.

Powiązane artykuły