notariuszPorady 

Notariusz – kiedy musimy go odwiedzić?

Usługi notarialne (Toruń) cieszą się bardzo dużą popularnością. Nic w tym dziwnego, bowiem notariusz jest specjalistą, który pomoże w niejednej sytuacji. Notariusz bardzo często okazuje się niezwykle pomocny na przykład na rynku nieruchomości Przede wszystkim w kancelarii notarialnej można sporządzić różnorodne umowy, które otrzymają notarialne poświadczenie wiarygodności. Dzięki temu będą one dużo bardziej wiarygodne od innych ustaleń. Kiedy więc warto udać się do notariusza i w czym pomoże ten specjalista?

Usługi notarialne (Toruń) — kiedy warto skorzystać?

Głównym zadaniem notariusza jest poświadczenie wiarygodności oraz autentyczności podpisywanych dokumentów. Dzięki temu nabiera on dużo większej mocy prawnej, a strony są zobowiązane do przestrzegania warunków umowy, czy innego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że strony nie zawsze mają dowolność odnośnie korzystania z usług kancelarii notarialnej. Polskie prawo wymaga bowiem w przypadku niektórych umów i dokumentów formy notarialnej. W innym przypadku będą one nieważne.

Notariusz bardzo duże znaczenie odgrywa na rynku nieruchomości. Bardzo ważne jest tutaj bowiem, aby każdy dokument został spisany z dbaniem o najmniejszy szczegół. Notariusz kategorycznie musi być obecny podczas spisywania umów, które w jakikolwiek sposób zmieniają prawo własności danej nieruchomości. W przypadku sprzedaży lub kupna nieruchomości, wzięcia jej w użytkowanie wieczyste, czy jej wyodrębnienie, zawsze konieczna jest forma notarialna dokumentu.

Notariusz — w czym jeszcze może pomóc?

Nie da się ukryć, że prawo spółek jest niezwykle skomplikowane i wymaga bardzo fachowego podejścia do sprawy. Z tego też powodu polskie prawo wymaga, aby wiele z dokumentów z zakresu tego prawa miało formę notarialną. Usługi notarialne (Toruń) z pewnością okażą się niezbędne w przypadku powołania nowej spółki. Dotyczy to spółek partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Dokument, który powołuje taką spółkę do życia, koniecznie musi być sporządzony w formie notarialnej.

Kolejnym dokumentem, który wymaga wsparcia notarialnego, jest intercyza. Warto pamiętać o tym, że jeżeli jedna ze stron podpisujących daną umowę jest przedstawiciel-pełnomocnik, koniecznie musi on zostać ujęty w formie notarialnej. W innym przypadku umowa po prostu będzie nieważna.

Pomoc notariusza — dlaczego jest tak ważna?

Wiele osób może zadawać sobie pytanie, dlaczego notariusz ma tak duże znaczenie podczas sporządzenia dokumentów. Przede wszystkim, specjalista ten dokładnie poinformuje każdą ze stron, jakie będą skutki podpisania umowy. Ponadto jego zadaniem jest upewnić się, czy strony są świadome swoich działań, a ich prawa są odpowiednio zabezpieczone. Ponadto warto pamiętać o tym, że dokument w formie notarialnej to najsilniejsze oświadczenie woli. W przypadku innych umów pisemnych czy ustnych, ustalenie form stosunków może być trudne. Natomiast w przypadku formy notarialnej, wszelkie instytucje nie będą miały żadnych wątpliwości.

Powiązane artykuły