Porady 

Gdzie zrobić szkolenie BHP w Katowicach?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny pracy swoim pracownikom, zazwyczaj wiąże się z tym także obowiązek przeprowadzenia odpowiednich szkoleń. Sprawdź, gdzie przeprowadzić szkolenia BHP w Katowicach.

Po co przeprowadza się szkolenia BHP?

Szkolenia BHP przeprowadzane są z kilku względów. Przede wszystkim ich zadaniem jest zapoznanie pracownika z umiejętnościami, które pozwolą mu na bezpieczne wykonywanie pracy. Ponadto służą także do tego, aby każdy pracownik mógł zaznajomić się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzenie takich szkoleń jest obowiązkiem pracodawcy – co wynika z Kodeksu Pracy. Kursy z zakresu BHP można wykonać korzystając z usług przedsiębiorstwa konsultingowego.  Jeśli poszukujesz szkolenia BHP w Katowicach, to możesz skorzystać np. z agm-konsulting.pl.

Zorganizowanie odpowiednich szkoleń jest bardzo ważne, ponieważ pracodawca nie powinien dopuścić do wykonywania obowiązków zawodowych osoby, która nie jest w odpowiednim stopniu zaznajomiona z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w każdym przedsiębiorstwie powinny być przeprowadzane także szkolenia okresowe, a zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracownik musi potwierdzić na piśmie, że zostały mu przedstawione przepisy BHP i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

Katowice – gdzie odbyć szkolenie BHP?

Jeśli myślisz o odbyciu szkolenia BHP Katowice, możesz skorzystać np. z oferty AGM KONSULTING. Jest to przedsiębiorstwo konsultingowe, które zajmuje się przeprowadzaniem kursów m.in. z zakresu: pierwszej pomocy, norm, środowiska, produkcji czy też danych osobowych. Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w konkretnym zawodzie, ale powinny być one przeprowadzane także dla pracowników, którzy są dłużej zatrudnieni w firmie.

Jakie rodzaje szkoleń są najczęściej przeprowadzane?

Jeśli chodzi o szkolenia BHP w Katowicach i innych polskich miastach, każdy pracownik powinien przejść szkolenie wstępne i okresowe. Programy szkoleń są przygotowywane bezpośrednio przez pracodawcę – lub jednostkę organizacyjną, z którą współpracuje pracodawca. Każde szkolenie powinno być oparte o programy ramowe określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli pracownik ma zostać dopuszczony do wykonywania obowiązków, musi przejść wstępne szkolenie BHP – składające się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny pozwala na zapoznanie się z zasadami określanymi przez Kodeks Pracy oraz z zasadami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, natomiast instruktaż stanowiskowy odnosi się bezpośrednio do czynności wykonywanych na danym stanowisku. Ponadto, podstawą dopuszczenia pracownika do pracy jest sprawdzenie jego wiedzy z zakresu BHP. Szkolenie wstępne kończy się wypełnieniem specjalnej karty szkoleniowej – która następnie zostaje umieszczona w aktach osobowych pracownika. Odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony pracownika.

Jeśli chodzi natomiast o szkolenia okresowe, one również mają istotny wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Przeprowadza się je u wszystkich pracowników i powinny one zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy wszystkich zatrudnionych osób. Podczas takiego egzaminu można także sprawdzić umiejętności wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Przeprowadzenie egzaminu to czynność, której może podjąć się osoba organizująca kurs. Każdy pracownik, który odbędzie szkolenie okresowe, otrzymuje zaświadczenie, które przechowywane jest w aktach osobowych. Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu szkoleń BHP w Katowicach, to koniecznie zajrzyj na stronę agm-konsulting.pl.

Powiązane artykuły