gospodarstwoPorady 

Jak odpowiednio zajmować się gospodarstwem?

Wykształcenie rolnicze dziś nie stanowi powodu do wstydu. Otwiera wiele możliwości i atrakcyjnych finansowo ścieżek rozwoju. Przedsiębiorstwo agro-biznesowe lub zajmowanie ważnego stanowiska w firmie z rolniczej jest szansą na dostatnie i przynoszące wiele satysfakcji życie prywatne i zawodowe. Ponadto wykształcenie rolnicze jest istotne, jeśli chodzi o dziedziczenie ziem rolnych po rodzinie. Gdzie zatem można uzyskać niezbędne kwalifikacje, umiejętności i jak prowadzić swoje gospodarstwo rolne?

Jak zostać rolnikiem? Podstawowe wymogi

Na wstępnie wspomnijmy o kryteriach, pozwalających na przystąpienie do szkolenia zawodowego. Kandydat powinien posiadać wykształcenie średnie lub wyższe lub posiadać staż w rolnictwie wynoszącym co najmniej trzy lata. Może także ukończyć szkołę zawodową lub gimnazjalnej, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego stażu pracy w branży. Często wystarczy szkoła podstawowa, ale w takiej sytuacji należy wykazać minimum pięcioletni okres zatrudnienia w rolnictwie. Staż pracy w rolnictwie ściśle określa Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Po spełnieniu powyższych wymagań, możemy zwrócić się do Centrum Doskonalenia Zawodowego. Ta instytucja wypuściła na polski rynek innowacyjną formę nauki. By móc realizować program nauczania, wystarczy posiadać komputer z dostępem do internetu. Nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej, zawierającej potrzebne materiały, która pozwala na zdanie egzaminu końcowego.

To ogromne ułatwienie dla osób niedysponujące wolnym czasem, by mogły wykorzystać cenny czas na udział w szkoleniach zawodowych, które wcześniej odbywały się stacjonarnie. Warto nadmienić, że Centrum Doskonalenia Zawodowego jest wpisane do ewidencji szkół i placówek. Testy, które przeprowadzono w zawodzie rolnik oraz technik rolnik są w zgodzie z uprawnieniami nadanymi przez MEN.

Jak zostać rolnikiem — zawód w praktyce

By móc skutecznie zarządzać gospodarstwem rolnym zawsze należy być otwartym na wprowadzanie nowości, jednocześnie optymalizując koszty. Dobry rolnik powinien przemyśleć dokładnie każdą inwestycję w celu otrzymania wymiernych korzyści. Warto więc inwestować w nowoczesne technologie ułatwiające pracę. Nie dla każdego to jest proste — wiele osób z branży wciąż opiera się głównie na zapisywaniu informacji odręcznie. Do przydatnych narzędzi możemy zaliczyć:

  • komputer, dzięki czemu wszelkie dokumenty przechowujemy cyfrowo
  • oprogramowania pomagające w zarządzeniu gospodarstwem — usprawnia pracę i biurokrację
  • technologia GPS, czyli autopilot maszyn rolniczych, którą stosuje się przykładowo w opryskiwaczach i sterowana jest automatycznie.

Hodowanie kur w rolnictwie

Aktualne prawo budowlane głosi, że w przypadku chęci do postawienia budynku gospodarczego, takiego jak kurnik, musimy zgłosić to w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta. Nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Urzędnicy mają 30 dni na wniesienie sprzeciwu, jeśli to nie nastąpi, śmiało możemy rozpoczynać budowę kurnika. 

Niemniej jednak będzie on tylko obiektem tymczasowym — konieczne jest przeniesienie go w inne miejsce po upływie 120 dnia. By wybudować kurnik na stałe, wymagane jest pozwolenie. To ogromna nieścisłość w prawie, dlatego tak ważny jest rozsądek.

Do obowiązków hodowcy należy przede wszystkim zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków do życia, które są zgodne z normami dla danego gatunku. W tym przypadku kur. Drób potrzebuje ciepłego schronienia, odpowiedniego pożywienia oraz dostępu do wody pitnej. Z kolei nieczystości muszą regularnie być utylizowane w zrównoważony dla środowiska sposób. Pamiętajmy, że hodowla kur nie może być uciążliwa dla osób z sąsiedztwa. Tym samym na przykład wymaga się, by martwe zwierzęta przekazywać odpowiednim firmom.

Kiedy nieprzyjemne zapachy czy uciążliwe odgłosy przekraczają przyjęte normy, sąsiedzi mogą wnieść sprzeciw. Dlatego, jeśli zabieramy się za stawianie kurnika, upewnijmy się, jakie zasady obowiązują w naszym miejscu zamieszkania. Jak widać, hodowanie kur nie jest takim prostym zadaniem, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

 

Powiązane artykuły